Blog
7 zalet założenia spółki z o.o. z perspektywy przedsiębiorcy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową o osobowości prawnej. Stanowi jedną z najchętniej wybieranych form działalności gospodarczej w Polsce. Mają na to wpływ liczne zalety spółki o charakterze finansowym, jak i proceduralnym. Sprawdź, jaką przewagę ma spółka z o.o. nad jednoosobową działalnością gospodarczą i dlaczego warto ją założyć.

Łatwość założenia

Aby założyć spółkę z o.o., wystarczy zawarcie umowy między wspólnikami oraz zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców sądu rejonowego. Spółka z o.o. musi również posiadać zarząd. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Nie muszą one mieć obywatelstwa polskiego, aby założyć spółkę z o.o. w Polsce. W umowie założycielskiej określa się nazwę spółki, przedmiot jej działalności oraz wartość udziałów poszczególnych wspólników. Istnieje również możliwość powołania spółki mającej jednego wspólnika.

Na początku funkcjonowania spółki z o.o., musi ona posiadać kapitał zakładowy wniesiony przez wspólników, wynoszący minimum 5 000 zł.

Ograniczona odpowiedzialność majątkowa

To właśnie cecha uwidoczniona już w nazwie, czyli ograniczona odpowiedzialność, skłania wielu przedsiębiorców do wybrania formy spółki z o.o. Oznacza ona, że w przypadku problemów finansowych, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność majątkową maksymalnie do kwoty wniesionego w spółkę wkładu. Nie ponoszą oni również konsekwencji prawnych – te spadają na spółkę (oczywiście poza sytuacjami, gdy wspólnik popełni wykroczenie czy przestępstwo).

Jeżeli zatem na skutek niewłaściwego zarządzania czy też okoliczności losowych, spółka z o.o. utraci płynność finansową i konieczna okaże się egzekucja długów, komornik nie ma prawa zająć majątku wspólników.

Brak składek ZUS

Spółka z o.o. jest osobą prawną – nie ma zatem obowiązku odprowadzania składek do ZUS. Wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi również nie muszą takich składek odprowadzać (chyba że w związku z inną działalnością – np. posiadają JDG). Wyjątek stanowi sytuacja, w której spółka posiada tylko jednego wspólnika, wtedy musi on odprowadzać składki, jest traktowany tak jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. 

Ponadto, gdy za działalność w spółce wspólnicy przyznają sobie wypłaty lub pobierają wynagrodzenie w związku ze swoim stanowiskiem – te tytuły wymagają również normalnego oskładkowania. 

Możliwość sprzedaży spółki

Dużą zaletą jest możliwość sprzedaży spółki z o.o., wpływająca na większą elastyczność w kształtowaniu życia zawodowego wspólników. Do chęci zbycia spółki może dojść zarówno w sytuacji, gdy wspólnicy nie chcą już dalej jej prowadzić, jak i w konsekwencji sytuacji losowych (np. stan zdrowia niepozwalający na angażowanie się w pracę, chęć przejścia na emeryturę).

Jeśli tylko znajdzie się kupiec, od strony prawnej nie istnieją przeciwwskazania do sprzedawania spółki zadłużonej, co ma kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy wspólnicy chcą pozbyć się działalności niedochodowej.

JDG również można częściowo sprzedać, ale nie dotyczy to całego przedsiębiorstwa, ale istotnych jego elementów (np. know-how). Procedura jest jednak o wiele bardziej skomplikowana, dlatego właściciele najczęściej po prostu zamykają działalność.

Co istotne, nie trzeba od razu sprzedawać całej spółki z o.o. Na zbycie swojej części udziałów może zdecydować się tylko jeden ze wspólników – wówczas najczęściej kupują je pozostali. Jeśli natomiast do grona wspólników ma dołączyć nowa osoba, dotychczasowi wspólnicy mogą sprzedać jej część swoich udziałów.

Dziedziczność udziałów

Udziały spółki mogą stanowić spadek podobnie jak majątek. Szczególnie w przypadku dobrze prosperującego biznesu, warto zatem zdecydować się na taką właśnie formę działalności, która może być dziedziczona przez współmałżonka czy dzieci.

Podobnie jak w przypadku sprzedaży, dziedziczenie JDG nie jest niemożliwe, ale wiąże się ze skomplikowanymi zabiegami. Dobrze zatem, aby firma warta przekazania zstępnym, miała formę spółki z o.o.

Niższe podatki

Podatki spółek z o.o. zależą od ich przychodu. Małe przedsiębiorstwa (do 2 mln euro przychodu rocznie) odprowadzają podatek w wysokości 9%, jeśli natomiast granica przychodu zostaje przekroczona, następuje automatyczne przejście do progu 19%. W przypadku JDG podatek zawsze zależy od wypracowanego dochodu, a ponadto istnieje obowiązek odprowadzania od niego składki zdrowotnej w wysokości 9% lub 4,9% (stawka uzależniona od formy opodatkowania, przy opodatkowaniu ryczałtem są to konkretne kwoty, w zależności od osiąganego przychodu)..

Coraz więcej spółek z o.o. decyduje się również na skorzystanie z możliwości rejestracji w innym kraju UE, dla uzyskania korzystniejszych warunków podatkowych. Szczególnie przyjazny jest CIT estoński.

Większa wiarygodność

Poza wszystkimi korzyściami podatkowymi i formalnymi, spółka z o.o. cieszy się również większym zaufaniem kontrahentów – już sama nazwa brzmi poważnie i zachęca do nawiązania współpracy. W poszukiwaniu nowych klientów, spółki z o.o. mają więc lepszy start niż JDG, sygnowane samym nazwiskiem.

Jak zawsze, także i w przypadku spółek z o.o., poza licznymi zaletami, posiada ona również kilka wad. Główną z nich jest konieczność prowadzenia pełnej, rozbudowanej księgowości, wymagającej fachowego podejścia i solidnej wiedzy. Czasami trudno jest trafić na księgową spełniającą te wymagania, zwłaszcza że obecnie do wykonywania tego zawodu nie trzeba już zdawać egzaminu w celu zdobycia licencji. Warto zatem rozejrzeć się w ofercie biur rachunkowych i nawiązać współpracę z takim, które posiada OC oraz wykształconych pracowników, doświadczonych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Należy również liczyć się z tym, że księgowość dla spółki z o.o. będzie droższa niż dla JDG, w związku z wyższym stopniem komplikacji procedur i większą ilością dokumentów. Spółka z o.o. ma również obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego a wszelkie zachodzące w niej zmiany muszą być przeprowadzane formalnie. Choć członkowie nie ponoszą odpowiedzialności majątkowej, to jednak w razie problemów odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Pomimo istnienia kilku minusów, korzyści nadal przeważają i spółkę z o.o. najczęściej opłaca się założyć.

Biuro Rachunkowe A-Z
Jesteśmy biurem rachunkowym z Wrocławia, które specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej. Mamy ponad 30-letnie doświadczenie na rynku.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *